Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor 2021 ➠ Hotărârea 1 din 2021 pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local din anii precedenti