Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 14 din 2020 privind aprobarea întomirii SF-Dali pentru obiectivul de investiții "Amenajare intersecție Ds293, Ds353 cu DN1 pentru realizarea accesibilității în satul Miroslăvești"