Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 16 din 2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.8 din 2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari