Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 17 din 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și dotare Școala Puchenii Mari, județ Prahova"