Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 18 din 2020 privind aprobarea valorii totale a investiției pentru obiectivul "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova" și a devizului general actualizat pe anul 2020