Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 19 din 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Modernizare și dotare Școala Puchenii Mari, Județ Prahova", Axa prioritară 10...