Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 23 din 2020 privind completarea HCL nr.47 din 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020