Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 24 din 2020 privind aprobarea SF și indicatori tehnico-economici pentru "Amenajare acostamente, șanțuri betonate și trotuare perimetrale Parcului Puchenii Mari de-a lungul DJ140 și DC127"