Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 30 din 2020 privind aprobarea SF și indicatori tehnico-economici pentru "Amenajare intersecție DS293, DS353 cu DN1 pentru realizarea accesibilității în satul Miroslăvești"