Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 31 din 2020 privind aprobarea SF și indicatori tehnico-economici pentru "Amenajare intersecție DS119 cu DN1 și DJ140 pentru realizare acces în zona pieței agroalimentare și trecere pentru pietoni la nivel pe DN1 zona Dispensarul Uman și Primăria Puchenii Mari"