Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 34 din 2020 privind modificarea HCL 4 din 2020 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2019