Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 35 din 2020 privind actualizarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere, reabilitare, demolare și dotare Școala Pietroșani, Comuna Puchenii Mari, Județul Prahova"