Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 36 din 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Extindere, reabilitare, demolare și dotare Școala Pietroșani, Comuna Puchenii Mari, Județul Prahova", Axa prioritară 10...