Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 38 din 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Realizare instalații de încălzire Grădinița Pietroșani și montare centrale termice Școala Pietroșani, Cămin Cultural Pietroșani și Baza Sportivă Puchenii Moșneni"