Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 39 din 2020 privind asocierea Comunei Puchenii Mari cu Județul Prahova în vederea realizări unor obiective de interes public "Înlocuire conductă apă în satele Puchenii Moșneni și Miroslăvești-Comuna Puchenii Mari"