Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 4 din 2020 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2019