Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 45 din 2020 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru boiectivul de investiții "Modernizare drumuri locale De181, De175, în comuna Puchenii Mari, Județul Prahova"