Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 46 din 2020 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire parcări, accese carosabile și pietonale în jurul blocurilor"