Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 49 din 2020 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Rețea canalizare menajeră loturi locuințe pentru tineri, comuna Puchenii Mari, Județul Prahova"