Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 51 din 2020 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"