Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 52 din 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "extindere rețea electrică de distribuție, comuna Puchenii Mari, zona Cartier Nou, județul Prahova", a contribuției comunei Puchenii Mari și încheierea contractului de cofinanțare