Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 56 din 2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova, pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora