Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 59 din 2020 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestru I al anului școlar 2020-2021