Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 60 din 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "extindere rețea electrică de distribuție, comuna Puchenii Mari, zona Cartier Nou, județul Prahova" și încheierea contractului de finanțare, a Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici