Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 68 din 2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social