Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 7 din 2020 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniveristar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestru II al anului șolar 2020-2021