Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 8 din 2020 privind aprobare PUZ-ridicare restricție de construire și stabilire indicatori urbanistici pentru modernizare gospodărie de apă(Sstud=1364mp)-com.Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, nr.cadastrale 21792,24617, tarla 7, parcelele CC251-1, A251-2,Ds170