Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 9 din 2020 privind aprobarea structurii organizatorice a funcțiilor publice locale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puchenii Mari