Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor 2024 ➠ Hotărârea 52 din 2024 privind majorarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari