Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 10 din 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții "Construire parc, loc de joacă pentru copii, pavilion cu grup sanitar, alei, împrejmuire, utilități și branșamente"