Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 11 din 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții "Înlocuire conductă apă în satele Puchenii Moșneni, Miroslăvesti, Comuna Puchenii Mari, județul Prahova-reactualizare și introducere branșamente"