Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 15 din 2019 privind aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și dotarea Căminului Cultural din satul Miroslăvești, comuna Puchenii Mari, Județul Prahova"