Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 15 privind aprobarea documentației tehnice SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "extindere rețea de alimentare cu apă - etapa II - comuna Puchenii Mari"