Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 16 din 2019 privind aprobarea SF și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare a sistemului de iluminat public prin montare de aparate de iluminat cu LED în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"