Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 18 din 2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale-Administrație-utilizate pentru personalul angajat(funcționari publici și personal contractual) în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari