Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 18 privind respingerea majorării tarifelor aferente Contractului nr.1792 din 13.09.2016 de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 Boldești-Scăeni și 6 Valea Doftanei