Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 19 din 2019 privind aprobare PUZ-introducere teren în intravilan(S=60839,53mp) zonă locuințe și funcțiuni complementare, zonă căi de comunicații rutiere...