Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 2 din 2019 privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT Comuna Puchenii Mari, către Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Puchenii Mari