Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 2 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2014