Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 20 privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru proiectare și execuția conductelor sau părților componente ale sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"