Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 23 din 2019 privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile, aparținând domeniului privat al comunei Puchenii Mari ce pot fi atribuite în folosință gratuită conform Legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală