Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 24 privind aprobarea majorării tarifelor aferente Contractului nr.1792 din 13.09.2016 de delegare a gestiunii de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 Boldești-Scănei și 6 Valea Doftanei