Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 26 privind aprobarea modificării bugetului final pentru proiectul integrat "modernizare drumuri locale, reabilitare cămin cultural, înființare grădiniță și înființare after-school în comuna Puchenii Mari"