Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 27 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.9252 din 22.12.2009