Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 28 din 2019 privind aprobare DALI și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri locale în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"