Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 28 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "înlocuire conductă alimentare cu apă comuna Puchenii Mari"