Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 29 din 2019 privind aprobare indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare rețele apă-canal zona blocuri în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"