Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 29 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018