Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 30 din 2019 privind aprobare indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții "Realizare instalații încălzire grădinița Pietroșani, Cămin Cultural Pietroșani și baza sportivă Puchenii Moșneni"