Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 33 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate pentru personalul angajat...